Bokproduksjon

Jeg tar totalansvaret for produksjon av både jubileumsbøker og hefter.  Fra ide, manus, fotografering, research, innhenting av arkivmateriell, grafisk utforming og trykk.
(I samarbeid med  Kapabel forlag) Produksjonen blir mer effektiv ved at jeg er både forfatter og fotograf.  Jeg kan tenke bilder når jeg skriver og tekst når jeg fotograferer.  Følgende bøker er produsert:

2015: “Valdresklinikken” – 25 års jubileumshefte.

2016: “Eventyret Austevoll” – om en rekke bedrifter og mennesker i Austevoll kommune.

2017 : “It’s a lifestyle” –  25 års jubileumsbok for Grieg Seafood.

2018: “Kem va de – om noen bergenske personligheter på 1900-tallet.

2019: “Et lite eventyr om en lang historie” – 110 års jubileumsbok for Dr. Holms Hotel.