Utsmykking av skip

Jeg hadde totalansvaret for utsmykkingen av Lewek Inspector til Forland Shipping AS. Det ble også laget et eget Kunstmagasin, som jeg hadde gleden av å skrive og fotografere til.

Her finner du Kunstmagasinet i PDF format.

Det var et spennende og utfordrende oppgave. Rederiet har allerede fått positive tilbakemeldinger fra mannskap, besøkende og befrakter. Det er en helhetlig og gjennomtenkt løsningen som har fått en rekke presseoppslag, senest i Maritimt Magasin nr. 1. 2014.

På grunnlag av et budsjett, briefing fra Forland Shipping og ønsker fra mannskapet om bord ble kunstnerne og tema for de forskjellige områder valgt ut. Kunstnerne og de gitte tema er tilpasset rederiets historie og beliggenhet. Kunsten er innkjøpt direkte fra kunstnerne, og dette ga en besparelse på mellom 30 til 50 %. Da vi kom tidlig inn i prosessen med nybygget ble også innredningsdetaljer i underveis endret for kunsten skulle komme mer til sin rett. I trappeoppgangen kan man oppleve Forlands skips fra 1963 og frem til i dag. I gangen på A-dekket er temaet kysten og i gangen på B-dekket fotos av fartøyer konstruert av kjente norske båtkonstruktører. I skyloungen er det Folgefonna spesielt og breer generelt. Så kommer det fyrtårn i messe og dagrommet, deretter Film-Noir fotos i Heli-Reception og dagrom røykere.

Kunstmagasinet, skal gjøre den enkelte om bord bedre kjent med kunsten, den enkelte kunstner og de kunstneriske prosessene og dermed gi en bedre opplevelse av kunsten om bord. Magasinet er plassert i fellesområder og på den enkelte lugar.

Foruten det økonomiske potensiale i god original kunst, tror jeg den beste avkastningen er bedret trivsel for den enkelte om bord.

Basert på briefing og budsjett, kan jeg gi tilbud på en helhetlig utsmykking av deres nybygg. Basert på rederiets historie, beliggenhet, lokale kunstnere, befrakter og profileringsønsker.

Med vennlig hilsen

Eilert Munch Lund