Om Sjøfartsfilm

Sjøfartsfilm har som visjon å bevisstgjøre betydningen av Vår Maritime Kulturarv blant folk flest og myndigheter.  Dette gjør vi ved å dokumentere vår Sjøfartshistorie på film med en positiv vinkling; hva det maritime har betydd og betyr for det velferdssamfunnet vi er i dag.   Norge er og har vært i generasjoner en av verdens ledende sjøfartsnasjoner.  Et faktum som på mange måter neglisjeres av våre myndigheter og dermed også i bevisstheten i store deler av befolkningen, spesielt hos yngre mennesker. Vi har på mange måter vært likegyldige til våre lange maritime tradisjoner.  Det er det inntrykket jeg håper mine filmer retter opp.  Grunnet den positive vinkling er vi avhengig et nært samarbeid med maritime bedrifter, kultur- og maritime organisasjoner.  Norge har i alle år hatt ”Landbruksfilm” under landbruksdepartementet som dokumenterer bønders arbeid og betydning.  Men sjøfartsnasjonen Norge hadde ikke noe selskap eller organisasjon som dokumenterer maritime menn og kvinners innsats.  Eilert Munch Lund etablerte derfor Sjøfartsfilm i 2005. Vår første film ”Norske Sjøfolk” hadde premiere i 2007 med næringsmininster Dag Terje Andersen tilstede.  Filmen dokumenterer norske sjøfolks betydning i en større samfunnmessig sammenheng. Fra vikingene til dagens høyt kvalifiserte maritime personell. Den andre filmen ”Krigsseilerne – med æren i behold” hadde premiere høsten 2008 med H.M. Kong Harald tilstede i Oslo Sjømannsforening.  Filmen ble vist fire ganger av NRK i 2010 og hadde over 500.000 seere.  Filmen skapte debatt, spesielt blant ungdom. Som et resultat av filmen, arbeides det nå med å fremme en resolusjon på Stortinget for å endre våre historiebøker i skolen.  Elever skal informeres om at første Nordmann som falt for Norge, ikke var på Elverum 9. april 1940, men den første sjømann av de 383 Norske sjøfolk som ga sitt liv for Norges frihet i den glemte krigen fra sept 1939 til april 1940. Vår tredje film ”Sjøfolk Forteller…” kom i 2009. Den dokumenterer, fra førstehåndskilder med egne opptak, hverdagslivet om bord og i land til den viktigste yrkesgruppen i Norge etter krigen.  Det er første gang det er blitt gjort og råopptakene er nå oppbevart av Nasjonalbiblioteket for fremtidige generasjoner. Kvinners innsats både på land og til sjøs er kanskje den mest neglisjerte delen av vår Maritime Kulturarv.  Det var derfor naturlig at den fjerde film ble ”Maritime Kvinner – om innsats- lengsel og håp” Det er Norges første film som dokumenterer kvinners innsats både på land og til sjøs.  Få er klar over at sjøens og kystens kvinner var avgjørende for vi i dag er en stor sjøfartsnasjon og ledene innen likestilling både på land og til sjøs.  NRK sendte filmen fire ganger i 2012.  Filmen hadde premiere på Norsk Maritimt Museum 27.10.2011. Siden 2000 har Eilert Munch Lund finansiert, skrevet, regissert og produsert en rekke andre maritime dokumentarer, blant annet om dampskipet Oster og seilskipet Svanen.  Alle er sendt på NRK med høye seertall.  I tillegg har Eilert produsert maritime oppdragsfilmer; blant annet for Höegh Autoliners, Den Norske Krigsforsikring for Skib, Sabb Frydenbø, Forbundet Kysten med flere. I 2011 fikk Eilert Munch Lund Sjømannprisen av A. Wilhelmsen Foundation.  Den blir overrakt den 8. april og gis til personer som har ”gjort en fremragende innsats for sjøfolk og den norske sjømannstand.  Det og utallige positive tilbakemeldinger fra seere og samarbeidspartnere inspirerer til videre innsats for ”Vår Maritime Kulturarv”. Norge har verdens meste spennende sjøfartshistorie; fra vikingtiden og frem til i dag. Så det er nok av temaer til å fortsette med nye filmer i serien ”Vår Maritime Kulturarv”.