Kontakt

Post- og besøksadresse;

Nærsnestangen 52 c
3478 Nærsnes

Telefon:

Oppdragsfilm og utsmykking;
Eilert Munch Lund; tilf: 91 83 19 38, eml@eml.no

WEB Butikk;
Ove  eller Merete Ellingsen; Tlf; 90 86 99 39, post@sjofartsfilm.no