Eventyret Austevoll

Eventyret Austevoll

– om menneskene og bedriftene

ENDELIG – LANSERING AV BOKEN BLIR PÅ AUSTEVOLL FOLKEBIBLIOTEK LØRDAG 26 NOVEMBER 2016 – VELKOMMEN.  Enkel servering.

forside
Norge er det eneste land i verden som er oppkalt etter en del av kysten vår; Nordvegen som ble til Norge. Siden isen trakk seg tilbake har nordmenn levd av og ved havet, og i dag bor 80 % av befolkningen ved kysten. Norge har verdens nestlengste kystlinje, over 100.000 km og cirka 238.000 øyer. Ytterst i havgapet på Vestlandet, rett nord for Norvegen finnes en klynge på 667 øyer, holmer og skjær; Austevoll Kommune. 20 av øyene er bebodd og i 2014 hadde kommunen cirka 5000 innbyggere. Austevoll er en av hundrevis av små kystsamfunn som på mange måter har vært ryggraden i vår utvikling som nasjon. I generasjoner har det vært en daglig kamp for å overleve. Det var ikke det daglige brød som reddet vestlendingene fra sultedøden på 1800 tallet, men havets sølv; SILDEN. Men silden er en lunefull venn, den kom og gikk -og når den ikke kom, var nøden stor. Men “nøden lærer naken kvinne å spinne” – isolert ute i havgapet måtte Austevollingene stole på seg selv, det var ingen “exit” strategi.

I dag er det velstand, optimisme og fremgang som preger Austevoll og dets innbyggere. Austevoll står for 1 % av all fiskeri i verden. Har 25 oppdrettskonsesjoner, 25 havgående fiskefartøy og sist men ikke minst over 100 moderne offshorefartøyer. Kommunen er ledene i Norge innen verdiskapning pr. innbygger.

Austevollingene er bevisst og stolt over sine røtter, har en egen evne til å ta vare på og være stolt av sin egen historie kombinert med en unik evne til nyskapning.

I boken blir de forskjellige foretak, menneskene og familiene presentert. Hvorfor har de gjennom generasjoner, ikke bare overlevd men også stadig utviklet og utvikler nye forretningsområder? Men pyramidene ble bygget av arbeiderne – så vi håper også å få frem innsatsen til den enkelte og den gode ånden i Austevoll samfunnet. Her konkurreres og samarbeides det i skjønn forening, og man unner sin nabo å lykkes!

Sildekono på Bekkjarvik med Gamle “Gardar” i bakgrunnen

På Bekkjarvik er det ikke industri gründere eller en legendarisk fiskeskipper det er statue av, men “Sildekono” som et symbol på hennes innsats og betydning for den velstående kommune Austevoll er i dag.

Harry Møgster har gjort en formidabel innsats gjennom flere år for å samle materiell om virksomheter og familier på Austevoll til boken.  Harry Møgster er elektriker med dysleksi,  så han har overlatt ansvaret for tekst og bilder til  Eilert Munch Lund. Sammen med Jo Gjerstad og Stig Moe i Bodoni Forlag er han ansvarlig for at det skal bli en praktbok om Austevollssamfunnet i medgang og motgang.

Boken vil være ferdig i November 2016, Pris kr. 499,- Kan bestilles i vår nettbutikk!